PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"evaluate interventions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oceń interwencje
  1. evaluate czasownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Once that happens, it is very difficult to get support to re-evaluate them, so it is true we must be careful when evaluating social science and psycho-social interventions.