"ethereal image" — Słownik kolokacji angielskich

ethereal image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): eteryczny obraz
  1. ethereal przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    High above stood a dome with an ethereal image of Christ painted in pastel hues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo