Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"erupted after" — Słownik kolokacji angielskich

erupted after kolokacja
Popularniejsza odmiana: erupt after
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybuchnąć potem
  1. erupt czasownik + after przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    A 15-minute gun battle erupted right after the first attack.

    Podobne kolokacje: