Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"erupt with" — Słownik kolokacji angielskich

erupt with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybuchać z
  1. erupt czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    It has erupted with tremendous force several times in the last two million years.

    Podobne kolokacje: