Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"erupt on" — Słownik kolokacji angielskich

erupt on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybuchać na
  1. erupt czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    And then physical violence had erupted on the floor of Congress.

    Podobne kolokacje: