Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"erupt in" — Słownik kolokacji angielskich

erupt in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybuchać w
  1. erupt czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    It is thought to have last erupted in the 1860s.

    Podobne kolokacje: