Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"erupt at" — Słownik kolokacji angielskich

erupt at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybuchać przy
  1. erupt czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The issue erupted late last month at a town hall meeting where about 100 people debated the state's plans.

    Podobne kolokacje: