"equivalent word" — Słownik kolokacji angielskich

equivalent word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo odpowiednika
  1. equivalent przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There is no equivalent word in any Indian language for 'art.'

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo