"equivalent way" — Słownik kolokacji angielskich

equivalent way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga odpowiednika
  1. equivalent przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And it may be understood in a third equivalent way: as saying that each is sufficient for the other.

    Podobne kolokacje: