"equitable way" — Słownik kolokacji angielskich

equitable way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawiedliwa droga
  1. equitable przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The challenge, he said, will be to do so in an equitable way if resources are also limited.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo