BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"ensure participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapewniaj udział
  1. ensure czasownik + participation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It also urged Paraguay to set quotas to ensure increased participation by women in politics and diplomacy.

powered by  eTutor logo