"ensure implementation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapewnij egzekutywę
  1. ensure czasownik + implementation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However, results suggest that the process surrounding them and ensuring effective implementation require improvement.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo