"ensure a response" — Słownik kolokacji angielskich

ensure a response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapewnij odpowiedź
  1. ensure czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Please provide a physical or mailing address to ensure a response to electronic mail.

powered by  eTutor logo