ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage to come out" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj by wyjść
  1. encourage czasownik + come czasownik
    Luźna kolokacja

    "We want to encourage people to come out here not just for the cherry blossoms and the lilacs," she said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo