ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"encourage to come" — Słownik kolokacji angielskich

encourage to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj by przyjść
  1. encourage czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    Drop corporate tax to encourage companies to come back home.

    Podobne kolokacje: