"encourage on" — Słownik kolokacji angielskich

encourage on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać na
  1. encourage czasownik + on przyimek
    Silna kolokacja

    Simply talk your way out of the situation, so you won't encourage investigation on the order.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo