Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage in" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "encourage in" po angielsku

"encourage in" — Słownik kolokacji angielskich

encourage in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać w
  1. encourage czasownik + in przyimek
    Silna kolokacja

    But it's a practice to be encouraged in my view.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo