KURS ETUTOR MATURA -30%.Repetytorium z angielskiego w Twoim telefonie.Sprawdź

"encourage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

encourage czasownik

encourage + rzeczownik
Kolokacji: 340
encourage people • encourage students • encourage investment • encourage participation • encourage growth • encourage members • ...
czasownik + encourage
Kolokacji: 18
designed to encourage • intended to encourage • try to encourage • want to encourage • used to encourage • ...
encourage + przyimek
Kolokacji: 29
encouraged by • encourage among • encourage through • encourage at • encourage in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. encouraged by = zachęcany przez encouraged by
  • But it's a practice to be encouraged in my view.
  • Some said they were encouraged by it in general terms.
  • "This is not the sort of thing we want to encourage in children."
  • I am sure he encouraged it in us as boys.
  • "This is the first time I have been encouraged in 14 years."
  • And they encourage the girls in the practice of each girl's own faith.
  • It might even encourage people in the government who agree with me.
  • "They will be encouraged and sold in ways not done now."
  • From the start they did not encourage confidence in them.
5. encourage at = zachęcać przy encourage at
9. encourage into = zachęcać do encourage into
10. encourage to = zachęcać aby encourage to
12. encourage within = zachęcaj wewnątrz encourage within
15. encourage against = zachęcać przeciwko encourage against
16. encourage throughout = zachęcaj przez cały czas encourage throughout
encourage + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
strongly encourage • actively encourage • actually encourage • further encourage • greatly encouraged • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.