BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"emerge as the choice" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojaw się jako wybór
  1. emerge czasownik + choice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    John Kerry emerged as the resounding choice of the voters.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo