"electrical use" — Słownik kolokacji angielskich

electrical use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): elektryczne wykorzystanie
  1. electrical przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This means that negawatts produced by reducing electrical use can demand the same market prices as real megawatts of generated electricity.