"efficient estimator" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "efficient estimator" po angielsku — Słownik polsko-angielski

efficient estimator

rzeczownik
  1. estymator najefektywniejszy technical

"efficient estimator" — Słownik kolokacji angielskich

efficient estimator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawny kalkulator
  1. efficient przymiotnik + estimator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is a robust and highly efficient estimator of the population spatial-median (also called the "L1 median").

    Podobne kolokacje: