"effectively go" — Słownik kolokacji angielskich

effectively go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skutecznie pójdź
  1. go czasownik + effectively przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    This is what happened to Mexico in late 1994, when it effectively went bankrupt.

    Podobne kolokacje: