"effective stimulus" — Słownik kolokacji angielskich

effective stimulus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny bodziec
  1. effective przymiotnik + stimulus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They found that the most effective stimuli were oriented lines of various kinds.