"effective solution" — Słownik kolokacji angielskich

effective solution kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne rozwiązanie
  1. effective przymiotnik + solution rzeczownik
    Silna kolokacja

    Education is the only effective solution to changing adults' behavior.