"effective ploy" — Słownik kolokacji angielskich

effective ploy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny wybieg
  1. effective przymiotnik + ploy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One effective ploy is to pull down your shirt and squirt milk into his face from concealed bulbs.

    Podobne kolokacje: