"effective monitoring" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne monitorowanie
  1. effective przymiotnik + monitoring rzeczownik
    Luźna kolokacja

    To make proposals for the effective monitoring of local employment development agencies.

    Podobne kolokacje:

podobne do "effective monitoring" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "effective monitoring" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik