BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"effective mechanism" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny mechanizm
  1. effective przymiotnik + mechanism rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The key to success will be developing effective mechanisms to engage these trained staff.

powered by  eTutor logo