"effective mechanism" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny mechanizm
  1. effective przymiotnik + mechanism rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The key to success will be developing effective mechanisms to engage these trained staff.

Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!