"effective argument" — Słownik kolokacji angielskich

effective argument kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekonywający argument
  1. effective przymiotnik + argument rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A speaker uses Inventio when he or she begins the thought process to form and develop an effective argument.