"effective appointment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne spotkanie
  1. effective przymiotnik + appointment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He tendered his resignation to accept the appointment in Washington, effective June 30, 1969.