"economic agent" — Słownik kolokacji angielskich

economic agent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podmiot gospodarczy
  1. economic przymiotnik + agent rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The two main economic agents in the flow diagram are households and firms.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo