"early computer" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "early computer" po angielsku — Słownik polsko-angielski

early computer

rzeczownik
  1. wczesny model komputera

"early computer" — Słownik kolokacji angielskich

early computer kolokacja
  1. early przymiotnik + computer rzeczownik = wczesny model komputera
    Silna kolokacja

    There he worked on and wrote about the earliest personal computers.

    Podobne kolokacje: