BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"drive to one's house" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jazda aby czyjś dom
  1. drive czasownik + house rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'll drop these two off and drive to her house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo