"drive system" — Słownik kolokacji angielskich

drive system kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): system napędowy
  1. drive rzeczownik + system rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We also did not have a drive system capable of getting us there.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo