"drinks menu" — Słownik kolokacji angielskich

drinks menu kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napoje menu
  1. drink rzeczownik + menu rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was added to the drinks menu for the halloween party of 29 October 2005.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo