"drink vessels" — Słownik kolokacji angielskich

drink vessels kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): statki napoju
  1. drink czasownik + vessel rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He continued more carefully, while still looking around, and it suddenly came to him that some of the crystal and metal objects were drinking vessels.

    Podobne kolokacje: