"drink straight" — Słownik kolokacji angielskich

drink straight kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij prosto
  1. drink czasownik + straight przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    She unscrewed the cap on the mineral water and drank straight from the bottle.

    Podobne kolokacje:

podobne do "drink straight" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drink straight" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne