"drink quantities" — Słownik kolokacji angielskich

drink quantities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ilości napoju
  1. drink czasownik + quantity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was so efficient that he'd have to drink massive quantities to get drunk.

    Podobne kolokacje: