"drink buddies" — Słownik kolokacji angielskich

drink buddies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kumple napoju
  1. drink czasownik + buddy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We were drinking buddies back in the day, and did some rock climbing together.

    Podobne kolokacje: