"dreadful image" — Słownik kolokacji angielskich

dreadful image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okropny obraz
  1. dreadful przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mary stared at the screen, chewing a nail and moaning softly as image followed dreadful image.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo