"draw oneself up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "draw oneself up" po angielsku

draw oneself up

idiom
 1. stać wyprostowanym
phrasal verb
 1. sporządzić, sporządzać (np. list, raport)
  You should draw up an apology letter. (Powinieneś sporządzić list przeprosinowy.)
  Their team drew up a report. (Ich zespół sporządził raport.)
 2. podjeżdżać, podjechać (np. pod bramę)
  She drew up outside the gate and waited for me in the car. (Ona podjechała pod bramę i czekała na mnie w samochodzie.)
 3. rozrysowywać, rozrysować
  I don't understand it - could you draw it up? (Nie rozumiem tego - mógłbyś to rozrysować?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. naszkicować (przygotować najważniejsze informacje)
phrasal verb
 1. przygotować wstępnie

powered by  eTutor logo