"dowdy image" — Słownik kolokacji angielskich

dowdy image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): abnegacki obraz
  1. dowdy przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By comparison, analysts said, the battered survivors are struggling to combat dowdy images and a dwindling clientele.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo