"doprowadzony do perfekcji" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "doprowadzony do perfekcji" po polsku — Słownik angielsko-polski

doprowadzony do perfekcji

przymiotnik
  1. down pat
  2. well-honed

"doprowadzony do perfekcji" — Słownik kolokacji angielskich

down pat kolokacja
  1. down przyimek + pat rzeczownik = doprowadzony do perfekcji, opanowany do perfekcji, znany na pamięć
    Zwykła kolokacja

    In other words, when you get past the rice, he's got the chef thing down pat.

    Podobne kolokacje: