"documentary approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście dokumentu
  1. documentary rzeczownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the documentary approach pulled the episode back from its genuine ambition.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo