"distributed by Paramount Pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozdany przez Paramount Pictures
  1. picture rzeczownik + distribute czasownik
    Zwykła kolokacja

    All the films in the series have been distributed by Paramount Pictures.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo