"distinct flair" — Słownik kolokacji angielskich

distinct flair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźny talent
  1. distinct przymiotnik + flair rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Each has a distinct personal flair.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo