"distinct effect" — Słownik kolokacji angielskich

distinct effect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźny efekt
  1. distinct przymiotnik + effect rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This study demonstrated that different instructions had distinct effects on how participants perceived the target's situation.

powered by  eTutor logo