"disguised in" — Słownik kolokacji angielskich

disguised in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmieniony wygląd w
  1. disguise czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    One day, she had disguised herself in order to save her father.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo