"disguise with" — Słownik kolokacji angielskich

disguise with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatuszuj
  1. disguise czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He didn't even try to disguise his impatience with me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo