"disembodied entity" — Słownik kolokacji angielskich

disembodied entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezcielesna jednostka
  1. disembodied przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To believers, this is a form of "channeling," whereby God or a disembodied entity writes through the hand of a person in a trance.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo