Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"discussion reveals" — Słownik kolokacji angielskich

discussion reveals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyskusja ujawnia
  1. discussion rzeczownik + reveal czasownik
    Luźna kolokacja

    Discussion with staff, parents and children may well reveal strengths that are not obvious at first sight.